Neurológiai normalitászavar

Megjegyzés: A jelen oldal tartalma paródia. Kérem, vegye komolyan.

 

Mi az NN?

A DSN-V (Diagnosztikai és Statisztikai Nonszenszek) besorolása szerint:

000.00 Neurológiai normalitászavar

A neurológiai normalitászavar, más néven diszpulzia (dyspulsia), a kontroll funkciók túlműködése, amely a viselkedés túlzott szabályosságához, kényszeresen elemző, logikus gondolkodáshoz vezet. A diszpulzív egyének képtelenek gyorsan dönteni és reagálni, gondjuk van a vizuális ingerek feldolgozásával, képzeletük gyakran szegényes.

A módszeres gondolkodás miatt főképpen szekvenciákban gondolkodnak, és nem képesek egyik gondolatról a másikra ugrálni, egymástól távoli gondolati elemeket összekötni. Az ingerek túlzottan pontos kezelése miatt nem tudnak újszerűen megközelíteni régi ingereket. Kevéssé képesek nagy mintázatokban gondolkodni, a dolgoknak inkább csak kis részleteit fogják fel. Kreativitásuk legtöbb esetben átlag alatti.

Az NN egyértelműen genetikai eredetű. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a verbalitáshoz kapcsolódó agyi területeik sokszor túlfejlettek, a jobb agyféltekei működés viszont elmarad az elvárt szinttől.

Melyek az NN tünetei?

A neurológiai normalitászavar igen sokféle tünettel jár, de egyénenként eltérő mértékben mutatkoznak az elmaradások, deficitek. Jellemző a vizuális ingerek feldolgozásának lassúsága, a muzikalitás zavara, a humor megértésének deficitje, lassú döntési képesség, a szimultán ingerek kezelésének zavara, kényszeresen elemző, logikus gondolkodás, mindent átható verbalitás. A tanulásban nehezen alkalmazzák a képeket, a vizualizációt és a pókábrát, valamint nehezen tudják mozdulatokkal, dallammal kísérni a verbalitást.

Milyen gyakori az NN?

Jelenleg a populációnak nagyjából a 80%-át érinti ez a probléma, de szerencsére egyre csökken az arány a kultúra változásával.

Lehetséges az NN kezelése?

A neurológiai normalitás jól kezelhető. Elsősorban a művészetek, így a zene, tánc, dráma, szépművészet, humor és a stratégiai játékok segítik a gyenge jobb agyfélteke erősödését. Ezek a tevékenységek kevés verbalitást igényelnek, viszont a jobb agyfélteke gyors fejlődéséhez segítenek hozzá. A bal agyféltekei működés ezeknek a tevékenységeknek során nem jelent hátrányt, sőt, a két agyfélteke együttes használata egész embert, egész gondolkodást eredményez.

Diszpulzia teszt

Hamarosan elérhető!

Fogalomtár

Diszpulzia - A szó a görög ’dis’, nehézség, zavar és a latin ’pulsus’, csapkodás, döfés, sietettés szavak összetétele. Az átgondolás nélkül, hirtelen, impulzívan cselekedni képtelen egyének diagnosztikai elnevezése. Szoros kapcsolata a neurológiai normalitással a két fogalom összeolvadásához vezetett, és egyre inkább szinonínákként használatosak.

Művészet - A művészet a lelki fejlődés természetes közege. "A művészet, amely nem látszik művészetnek, az igazi művészet." http://depalma.pair.com/Analog/analog.html

Verbalitás - Kommunikációs kód, az információknak a nyelvi elemek használatával történő átadása. Beszűkült csatorna, amely az információkat csak nagyon lassan képes továbbítani, ennek ellenére igen hatékonynak bizonyult az emberi fejlődés során. Formái: beszéd, írás, olvasás. Ha a beszédet mozdulatok, és mimika kíséri, sokkal hatékonyabbá válik. Ugyanígy, az írott-olvasott szöveg is a képek, ábrák által sokszorta több információt közvetít.

Vizualizáció - A tanulást és a megértést elősegítő gondolkodásmód. Egy-egy fogalomról alkotott saját kép, amely akár rajzban is megjeleníthető. A mindennapokban piktogramként gyakran találkozhatunk vele.

A jelen weboldalról

A jelen oldal a Kutatóintézet a Neurológiailag Tipikusak Tanulmányozására kezdeményezése után jött létre. A Kutatóintézet szemléletében megalapozta a különböző pszichiátriai kódokkal ellátott zavarok más nézőpontból történő megközelítését, és a zavaroknak olyan oldálát mutatja be, amelyek a zavarokkal szokásosan nem leírt viselkedések hátrányait, és egyúttal a zavaroknak nevezett viselkedések előnyeit ismerteti.

A weboldal készítője: Dr. habil. Gyarmathy Éva, a Napkör Mentálhigiénés Alapítvány keretei között működő Serdülő és Felnőtt Diszlexia Központjának szakmai tanácsadója.

 

 

 

 

 

Vendégkönyv

 

 

 Ide írj:

 atipikus@gmail.com

 

 

A neurológiai normalitás vizsgálatával foglalkozó munkákat folyamatosan feltöltjük az oldalra.