SZAKDOLGOZÓKNAK

 

Hogyan kell jól írni?

(Umberto Eco: Gyufalevelek, Európa Könyvkiadó Budapest, 2001)

 

 

        Jó tanácsokra bukkantam az interneten: eligazítanak, hogyan kell jól írni. Némi változtatással közzéteszem őket, azt hiszem, sokaknak kapóra jönnek majd, kivált azoknak, akik írótanfolyamra járnak.

 

1.    Kerüld az alliterációt: csacska csali az csak.

2.    Kerüld a frázisokat: a frázis üres szócséplés.

3.    Ne használj jeleket & rövidítéseket stb.

4.    Ne felejtsd (soha), hogy a zárójel (még ha nélkülözhetetlennek véled is) megszakítja a mondat fonalát.

5.    Vigyázz, nehogy... túlzásba vidd a hármaspontokat.

6.    Használj minél kevesebb macskakörmöt: nem „sikkes” dolog.

7.    Sohase általánosíts.

8.    Az idegen szavak nem segítik a bon-ton-t.

9.    Bánj fukarul az idézetekkel. Jól mondta Emerson: „Gyűlölöm az idéze­teket. Csak azt mondd, amit magadtól tudsz.”

10.  A hasonlat olyan, akár a frázis.

11.  Kerüld a redundanciát; ne ismételd el kétszer ugyanazt; ismételni felesleges. (Redundancián azt értjük, hogy valaki ok nélkül magyaráz olyasmit, amit az olvasó egyszer már felfogott.)

12.  Seggfej, aki csúnya szavakat használ.

13.  Fejezd ki magad mindig többé-kevésbé pontosan.

14.  Ne alkoss egyszavas mondatokat. Kerüld.

15.  A túl merész metafora kerülendő: toll a kígyó pikkelyén.

16.  Oda, tedd a vesszőt ahova, kell.

17.  Tudd, mikor használj pontosvesszőt és mikor kettőspontot: ez persze nem könnyű.

18.  Kerüld a képzavart akkor is, ha „hét nyelven beszél”: a rossz hasonlat kisiklik, mint a vöcsök.

19.  Minek annyi szónoki kérdés?

20.  Légy tömör, igyekezz hosszú – vagy a kevéssé figyelmes olvasót óha­tatlanul zavarbaejtő közbeékelések által megszakított – mondatok helyett a lehe­tő legkisebb számú szóval kifejezni, amit gondolsz, nehogy magad is hozzájárulj az információs környezetszennyezéshez, amely (különösen ha a mondandó fö­lösleges vagy legalábbis nélkülözhető pontosításokkal van megspékelve) min­den kétséget kizáróan ennek a média sújtotta kornak az egyik tragédiája.

21.  Ne lelkendezz! Takarékoskodj a felkiáltójelekkel!

22.  Írd helyesen az idegen neveket, mint például azt, hogy Beaudelaire, Roosewelt, Niecse és így tovább.

23.  Mindenekelőtt élj a captatio benevolentiae eszközével, hogy meg­nyerd magadnak az olvasót (bár lehet, hogy ezt sem érted, amilyen hülye vagy).

24.  Gondossan ügyej a hejesirásra.

25.  Mondanom sem kell, milyen bosszantó kifejezőeszköz a preteríció.

26.  Ne ismételgesd magad. Legalábbis fölöslegesen ne.

27.  Sose használj fejedelmi többest. Bizonyosak vagyunk benne, hogy nem kelt jó hatást.

28.  Ne keverd össze az okot az okozattal: félrevezetne, tehát rosszul tennéd.

29.  Ne alkoss olyan mondatot, amelyben a konklúzió nem következik lo­gikusan a premisszákból: ha mindenki ezt csinálná, akkor a premisszák követ­keznének a konklúziókból.

30.  Ne hódolj az archaizmusoknak, a hapax legomenon-nak és más szo­katlan lexémáknak, melyek, bármennyire úgy érzed is, hogy grammatológiai différance nyilatkozik meg bennük, és dekonstrukcióra csábítanak, mindenképp – kivált, ha netán még fenn is akadnának az aggályos szövegmegközelítés rostá­ján – meghaladják a szöveg címzettjének kognitív kompetenciáit.

31.  Ne fecsegj, de kevesebbet se mondjál, amennyit.

32.  A mondat akkor kerek, ha

1997

 

 

Mészáros Ferenc tördelő-szerkesztő kiegészítése:

33.  Vigyázz a félregépelésekre, mert a sok sajthiba hanyag disszartációt eredményez!

2006